Ống cọ lăn mini TC PRO

* KÍCH THƯỚC: 10 cm

CODE: TCO21

ỨNG DỤNG: Sử dụng cho loại sơn và keo tổng hợp

ĐẶC TÍNH:

– Thay thế cọ sơn

– Rút ngắn thời gian

– Lăn chỉ