Ống cọ lăn dầu mini

* KÍCH THƯỚC: 6cm, 10 cm
CODE: TCO27 – TCO28
ỨNG DỤNG: Sử dụng cho loại sơn và keo tổng hợp
ĐẶC TÍNH:
– Thay thế cọ sơn
– Rút ngắn thời gian
– Lăn chỉ