Cọ lăn phá bọt Epoxy

KÍCH THƯỚC: 23 cm, 50 cm

* CODE: TCE30, TCE31

ỨNG DỤNG: Chuyên dùng phá bọt khí (thoát bọt khí) sơn tự phẳng Epoxy

ĐẶC TÍNH: Thiết kế bánh răng có mũi nhọn giúp phá bọt khí dễ dàng, tái sử dụng được nhiều lần