Cọ lăn Mặt Trời – Dành cho lăn dầu

KÍCH THƯỚC: 10 cm – 15 cm – 20 cm
CODE:TCC30 – TCC31 – TCC32
* ỨNG DỤNG: Sử dụng cho sơn dầu và keo tổng hợp
ĐẶC TÍNH:
– Thay thế cọ sơn
– Rút ngắn thời gian
– Không rụng lông
– Lăn êm