Bay trét nhựa tay cầm Thành Công

KÍCH THƯỚC: 14.5×39 cm

CODE: TCT51

THÀNH PHẦN: Nhựa tổng hợp

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT: Nhựa tổng hợp có độ bền cao

ỨNG DỤNG: Dùng để trét bột tường